Nieuwsbericht 19-03-2018


We hebben het ISO 14001 certificaat behaald! Dit laat zien dat wij ons bewust zijn van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en structureel aandacht besteden aan milieuprestaties binnen onze bedrijfsvoering aan het onderwerp milieu.

Eind november zijn alle deelbedrijven binnen de Biggelaar Groep getoetst door onze certificerende instantie en beoordeeld op de beheersing van milieuaspecten binnen de bedrijfsvoering.

Door de eisen uit de norm te integreren in onze bedrijfsvoering helpt dit om:

  • Onze impact op het milieu te beperken
  • Te voldoen aan de laatste wet- en regelgeving op het gebied van milieu
  • Ons afval en energieverbruik te reduceren
  • Innovaties te ontwikkelen welke een bijdrage leveren aan het milieu

Daarnaast beoordelen wij welke impact onze activiteiten hebben op het milieu, welke stakeholders hierbij van belang zijn en voeren wij passend milieubeleid.

Het verkrijgen van het ISO 14001-certificaat is wederom een stap vooruit en past binnen onze ambitie om milieubewust te werk te gaan. Lees hier meer over onze certificatie. 

KOM IN CONTACT

Heb je vragen? Specifieke wensen? Of gewoon interesse in meer info? Wij helpen graag! Oók online. Contact opnemen kan dus altijd. Mail of bel ons, of maak gebruik van het formulier hiernaast.

E-mail: info@stevacon.nl

Telefoon: 0475 - 567788