Bij de Biggelaar Groep werken en denken we veilig. In alles wat we doen staat veiligheid centraal. Uiteraard tijdens de voorbereiding en de uitvoering van projecten, maar ook bij acquisitiewerkzaamheden, tenders, ontwerpen en engineering. We zien er bij onze werkzaamheden op toe dat de veiligheid van onze mensen, van klanten en van de omgeving zo goed mogelijk gewaarborgd is.

 

Onze focus op veiligheid gaat verder dan alleen het opvolgen van voorschriften. Het verantwoordelijkheidsgevoel om veilig te werken wordt binnen de Biggelaar Groep breed gedragen. Om onveilige situaties tijdens onze projecten tot een absoluut minimum te beperken, werken we volgens vaste principes:

  • Veiligheid vormt een vaste waarde in ons werk en is niet tijdelijk van aard.
  • Het is onze plicht om onze eigen veiligheid en die van anderen zo goed mogelijk te waarborgen. Ook houden we elkaar alert op risicovolle situaties.
  • We verwachten een proactieve en verantwoordelijke houding van onze mensen, waarbij we het onderwerp veiligheid open en transparant met elkaar kunnen bespreken. Op een professionele en respectvolle manier.
  • We leren van elkaar. Door gevaarlijke situaties te bespreken, voorkomen we incidenten in de toekomst.
  • We zien erop toe dat veiligheidsvoorschriften worden nageleefd.

KOM IN CONTACT

Heb je vragen? Specifieke wensen? Of gewoon interesse in meer info? Wij helpen graag! Oók online. Contact opnemen kan dus altijd. Mail of bel ons, of maak gebruik van het formulier hiernaast.

E-mail: info@stevacon.nl

Telefoon: 0475 - 567788